Budynek mieszkalny plombowy, Wrocław

Budynek plombowy na Pl. Św. Macieja

funkcja: budynek mieszkalno-usługowy
inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego „UNIWERSYTET”
lokalizacja: Wrocław, pl. Św. Macieja 9
rok powstania projektu: 1996/1997
termin oddania do użytku: 1999
powierzchnia użytkowa: 1364,1 m2 – mieszkania
+ 135,5 m2 – usługi
generalny wykonawca: Grupa Inwestycyjna
„Jarbud – ArC-2” Sp. z o.o.
autorzy: Mariusz Szlachcic, Jacek Więckowicz