Rewaloryzacja i adaptacja Zespołu Redity Napoleońskiej w Gdańsku – I miejsce w konkursie

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i adaptacji obiektów Zespołu Redity Napoleońskiej wraz z budową współczesnych obiektów kubaturowych przeznaczonych na cele kulturalno-wystawiennicze na terenie Góry Gradowej Centrum Hewelianum w Gdańsku.

Autorzy pracy:
arch. Mariusz Szlachcic
arch. Renata Gajer  R’House / ArC2
arch. Robert Budny R’House
arch. Tomasz Lato
inż.   Dominik Gomółka

Inwestor:
Centrum Hewelianum
Jednostka Budżetowa Miasta Gdańska

Rok powstania projektu: maj 2016