2010-10-06 II nagroda w konkursie "Dolnośląska Budowa Roku 2009" za "Osiedla Pod Skrzydłami IV"

2010-10-06

Otrzymaliśmy II nagrodę w konkursie „Dolnośląska Budowa Roku 2009” za IV etap „Osiedla Pod Skrzydłami”
Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.