Profil

– projektowanie obiektów architektonicznych
– wykonywanie dokumentacji wielobranżowej w kooperacji z partnerami branżowymi
– opracowania planistyczne wraz z niezbędnymi analizami terenu
– organizacje przetargów
– nadzór inwestorski i autorski wraz z kontrolą kosztów
– niezbędne czynności konieczne dla zamknięcia inwestycji