Sylwetki

mario

arch. Mariusz Szlachcic
Prezes Zarządu ArC2, Główny Projektant
– absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (dyplom 1985 r.)
– członek Sarp od 1988
– upr. projektowe nr. 138/91/UW
– przynależność do Izby Architektów nr. DS0702
– współzałożyciel i przewodniczący Porozumienia Architektów Pracodawców od 1991 r.
– założyciel i udziałowiec spółki ArC2 od 1991 r.
– członek Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów 2006 – 2010 r.
– członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP od 2010 r.
– laureat Honorowej Nagrody SARP O/Wrocław 2015r.

dodo

arch. Dorota Szlachcic
Prokurent Zarządu ArC2, Projektant
– Kierownik zespołu projektowego
– absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (dyplom 1986 r.)
– upr. projektowe nr. 137/91/UW
– przynależność do Izby Architektów nr. DS0634
– udziałowiec spółki ArC2 od 1995 r.
– właściciel firmy: Szlachcic Architekci
– laureat Honorowej Nagrody SARP O/Wrocław 2015r.

rena

arch. Renata Gajer
Projektant
– Kierownik zespołu projektowego
– absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (dyplom 1988 r.)
– upr. projektowe nr. 164/93/UW
– przynależność do Izby Architektów nr. DS0206
– udziałowiec spółki ArC2 od 1995 r.
– właściciel firmy: R’HOUSE